Onze diensten

Wij ondersteunen en begeleiden uw onderneming bij elke ontwikkelingsfase.
Dat doen we zowel voor eenmanszaken, vennootschappen als verenigingen.

Startersbegeleiding

Er komt heel wat kijken bij de start van een onderneming. Wij begeleiden u stap voor stap doorheen dit proces en bespreken gedetailleerd met u de verschillende mogelijkheden. Op die manier kan u een bewuste keuze maken voor de best passende juridische vorm voor uw onderneming.

Waar nodig ondersteunen wij u bij de opmaak van een financieel plan, zodat u de financiële impact van uw ideeën goed kan inschatten. Wij gidsen u ook door de vele startersformaliteiten en helpen u bij het opzetten van de boekhoudkundige en administratieve aspecten van uw onderneming.

Want: goed begonnen is half gewonnen.

Startersbegeleiding
Vereffening
Vereffening

Ook bij het einde van de vennootschap komt heel wat kijken. De vereffeningsprocedure is één van de mogelijkheden waarop een vennootschap kan ophouden te bestaan. Afhankelijk van de situatie kan daarvoor een bedrijfsrevisor en/of notaris voor nodig zijn. In samenspraak met alle betrokken partijen kunnen wij de vereffening coördineren en u bijstaan bij de opmaak van de wettelijke verslagen. Kortom, wij begeleiden u bij het volledige vereffeningsproces.

Boekhouding en btw-aangiftes

Eens gestart heeft een onderneming allerlei externe verplichtingen. Maar ook voor uzelf is het erg nuttig om een duidelijk beeld te krijgen van de cijfers van uw onderneming.

De basis daarvoor is een stipte en correcte boekhouding. In onderling overleg spreken we af hoe die optimaal wordt opgezet en wie ervoor zorgt dat input efficiënt en op de juiste manier in de boekhouding raakt. We zetten daarbij sterk in op digitalisatie, maar zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen.

Bij een correcte en stipte verwerking stromen de diverse aangiften (BTW, IC-opgave, intrastat, …) vlot en tijdig uit de software zodat dit geen heikele klus hoeft te zijn.

Boekhouding en btw-aangiftes
Tussentijdse rapportering
Tussentijdse rapportering

Een correcte en stipte verwerking van de input laat ook toe om een goede tussentijdse rapportering te bouwen. Op die manier verandert de boekhouding van een vervelende klus in een interessante bron van informatie. Zo’n tussentijdse rapportering gebruiken we om, los van het gebruikte boekhoudpakket, snel en efficiënt een inzicht te krijgen in de laatste resultaten en kasstromen. Het laat ook toe om afwijkingen ten opzichte van het gemaakte budget op te sporen om zo de rendabiliteit van uw onderneming op te volgen.

Vanuit deze tussentijdse cijfers kunnen we ook een zo correct mogelijke inschatting van de voorafbetalingen en sociale bijdrage maken. Op die manier blijft u gespaard van onverwachte eindafrekeningen.

Jaarlijkse verplichtingen

Na afloop van een boekjaar heeft elke onderneming te maken met jaarlijkse terugkerende verplichtingen. Na de opmaak en bespreking van de definitieve jaarcijfers gaan we voor u aan de slag om de fiscale aangiftes op te stellen. Voor de vennootschapen en verenigingen bereiden we ook de jaarrekening en bijhorende jaarverslagen voor. Op die manier kan u met kennis van zaken vlot de jaarvergadering houden. In dit digitale tijdperk bieden we ook iedereen de mogelijkheid om de officiële stukken op een vlotte manier elektronisch te ondertekenen.

Jaarlijkse verplichtingen
Organisatorisch advies
Organisatorisch advies

Ondernemingen zien vaak nieuwe uitdagingen en opportuniteiten op zich afkomen. Een vlotte interne organisatie is erg belangrijk om daar succesvol op in te spelen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met raad en daad om performante en efficiënte boekhoudkundige en administratieve processen op te zetten en te onderhouden. Wij kunnen u ook begeleiden bij de digitalisatie en verbetering van nieuwe of bestaande bedrijfsprocessen.

Financieel advies

Financieel advies is cruciaal bij de start van een onderneming, bij de opmaak van het financieel plan en het ondernemingsplan. Maar ook later in de levensloop van de onderneming komt dit regelmatig aan bod: bij de opmaak van het budget of bij belangrijke investeringsbeslissingen. In nauw overleg met uw financiële instelling zoeken we dan waar nodig de beste financier voor uw plannen.

Meer op lange termijn begeleiden we ook de familiale opvolging of overname van uw onderneming.

Financieel advies
Fiscaal advies
Fiscaal advies

Met een continue aandacht stemmen wij uw onderneming optimaal af op de voortdurend veranderende fiscale regelgeving. Bij specifieke vragen over BTW, vennootschapsbelasting, personenbelasting, erfbelasting en verkooprecht kan u steeds bij ons terecht. Indien nodig verdedigen wij uw belangen bij fiscale controles.

Juridisch advies

Samen met een netwerk van specialisten kunnen wij uw onderneming begeleiden en adviseren bij de opmaak van contracten en aktes. Hierbij richt onze focus zich vooral op het boekhoudrecht, burgerlijk recht, fiscaal recht, handelsrecht, vennootschapsrecht en sociaal recht.

Juridisch advies
Sociaal statuut
Sociaal statuut

In nauw overleg met uw sociaal verzekeringsfonds bekijken we welk sociaal statuut er van toepassing is op uw persoonlijke situatie. Regelmatig controleren wij of de aangerekende sociale bijdragen nog overeenkomen met uw effectief inkomen.

Vergoeding

Samen met u bekijken we wat een optimale vergoeding voor u persoonlijk inhoudt. Dit gaat veel verder dan berekenen hoeveel u maandelijks overhoudt als nettoloon of winst. Uw persoonlijke behoeften kunnen mettertijd veranderen, de fiscale regelgeving verandert constant waarbij o.a. fiscale en parafiscale vrijstellingen komen en gaan, uw onderneming zelf evolueert ook. Regelmatig gaan wij na of de juridische vorm en samenstelling van uw vergoedingen nog wel afgestemd zijn op die nieuwe realiteit.

Vergoeding
Bijzondere mandaten
Bijzondere mandaten

Als gecertificeerd (fiscaal) accountant kunnen wij een aantal wettelijk voorbehouden opdrachten uitvoeren. Dat zijn controleverslagen die nodig zijn bij de volgende verrichtingen:

  • Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde bij kapitaalverhoging
  • Beperking of afstand voorkeurrecht bij kapitaalverhoging
  • Ontbinding en vereffening
  • Herstructurering van vennootschappen, verenigingen of stichtingen
  • Omzetting van vennootschappen

Daarnaast kunnen wij bijstand verlenen bij het opstellen van een boekhoudkundige staat bij de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie (WCO).

Tenslotte hebben wij als gecertificeerd (fiscaal) accountant de monopolieopdracht om individuele vennoten bij hun controle- en onderzoeksbevoegdheid te vertegenwoordigen.

Audit

U kan op ons beroep doen om de jaarrekening te verifiëren en/of te corrigeren. Bij een keuze van strategische partners of overname-opportuniteiten kunnen wij de kandidaten screenen of grondig analyseren tijdens een due diligence onderzoek. Meer operationeel kunnen wij u ook bijstaan om bepaalde bedrijfsprocessen kritisch tegen het licht te houden.

Audit

© 2023 Manacc bv · BE 0439.641.315